logo

Kontakt

smpq318n


Kontakt do organizatorów:
Dyrektor Zawodów
Agnieszka Olczyk - tel. 783-995-277, e-mail: dyrektor@aeroklub.czest.pl
Organizacja zawodów
Robert Podlejski - robert.podlejski@gmail.com
Robert Lara - dek80@wp.pl